Microsoft - en-us 16.0.13328.20356

Microsoft - en-us 16.0.13328.20356

Microsoft Corporation – Shareware

Tổng quan

Microsoft - en-us là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 9.927 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft - en-us là 16.0.13328.20356, phát hành vào ngày 17/11/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 20/05/2020.

Microsoft - en-us đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Microsoft - en-us Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Microsoft - en-us!

Cài đặt

người sử dụng 9.927 UpdateStar có Microsoft - en-us cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại